SMART HANTERING AV ARBETSORDER

RemoteX ger en smart hantering av
arbetsorder, tidrapporter och materialinköp där kunder, underentreprenörer, grossister och personal via Internet arbetar i RemoteX molntjänst. Inga dyra och krångliga installationer krävs – det är enkelt att komma igång!

FÄLTPERSONALEN HAR ALL INFO

Med RemoteX har personalen
automatiskt all information i mobilen,
plattan eller datorn. Personalen som
är ute i fält registrerar all info direkt på
plats hos kunden. När arbetet är utfört
och godkänt är fakturan endast några
knapptryck bort.

FÅ ÖVERBLICK & ÖKA LÖNSAMHETEN

Hinner du inte göra viktig uppföljning av
era resultat? Med RemoteX kan du enkelt
se vilka jobb som är lönsamma utan att
drunkna i kalkylblad. Använd de färdiga
rapporterna eller exportera ut data till
det program du föredrar.

 

ÖKA DIN DEBITERBARA TID

Hur stor del av arbetsdagen spenderar ni hos era kunder? Med RemoteX fördelas jobb automatiskt till rätt person ute i fält. Låt systemet hjälpa dig med den tidskrävande och frustrerande administrationen och öka er effektivitet.

FÅ ORDNING PÅ PLANERINGEN

Förenkla planeringen och låt RemoteX visa och boka personal med rätt behörighet. Dela in personalen i olika arbetslag utefter t.ex. geografiska områden eller kompetenser. Planera och boka regelbundna jobb eller ronderingar i förtid.

FÅ ORDNING PÅ ALL INFORMATION

Vadar du i papper med kundinformation, historik, manualer, tidrapporter, kvitton och fakturor? Med RemoteX samlas allt på ett och samma ställe. Inga papper som kan försvinna och skapa onödig stress och förlorad inkomst.

 

FÅ BETALT MED ENKLARE FAKTURERING

Hur mycket tid lägger du på fakturering? Med RemoteX samlas all fakturaunderlag automatiskt på rätt kund. Med några enkla knapptryck är underlaget för fakturan klart. Anpassa fakturorna enkelt med olika avtal och prislistor.

ARBETA INTEGRERAT MED ANDRA

Kunder, underentreprenörer, partner-nätverk, grossister, alla är kopplade till RemoteX plattform för ett effektivt flöde. Tack vare vårt API kan vi dessutom arbeta uppkopplade mot andra system. Ni sparar tid och ökar kvalitén.

MÅNGA KUNDER MÅNGA ANVÄNDARE

RemoteX finns hos hundratals företag och tusentals användare i olika branscher med rätt anpassningar för att fungera optimalt i verksamheten. Vi anpassar systemet med terminologi, funktionalitet och rutiner som passar just er.