UTBILDNING REMOTEX PC-KLIENT

RemoteX erbjuder utbildningar i PC-Klienten för såväl nya som gamla användare vilka vill bättra på sin kunskap och lära sig nya funktioner för att kunna vara ännu mer effektiv i det dagliga arbetet och få ut full kraft av RemoteX. Utbildningen är generell och kan ha deltagare från olika branscher.

Kursen vänder sig till dig som ska hantera den dagliga driften av RemoteX. Genomgång av systemet med fokus på: Administration och behörigheter, Registrering av ärende och arbetsorder, Rapportering (tid, material etc. Planering och uppföljning av ärenden, Attestering och fakturering, Analys och uppföljning.

Kund tar med PC och/eller mobil enhet (Iphone/Android). Utbildning genomförs på generell konfiguration.

 
 

Plats: Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm

Längd: 1 dag, 9.00-16.00.

I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch

Kursavgiften: 2 250 SEK exkl. moms per deltagare

Schema 2017: 26 jan, 23 febr, 23 mars, 20 april, 22 juni, 24 aug, 21 sept, 26 okt, 23 nov, 14 dec

 

UTBILDNING REMOTEX MOBIL-KLIENT

RemoteX erbjuder utbildningar på Mobil-klienten för såväl nya som gamla användare vilka vill bättra på sin kunskap och lära sig nya funktioner för att kunna vara ännu mer effektiv i det dagliga arbetet och få ut full kraft av RemoteX. Utbildningen är generell och kan ha deltagare från olika branscher.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på fältet. Passar både för dig som aldrig har arbetat med en handdator tidigare och för dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Genomgång av systemet med fokus på: Rapportera tid, material, externa inköp, resa etc. Sortera/Filtrera arbetsorder. Information om tilldelad arbetsorder. Planera sin tid, bokningar. Historik. Övriga funktioner.

Kund tar med mobil enhet (Iphone/Android). Utbildning genomförs på generell konfiguration.

 
 

Plats: Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm

Längd: 1/2 dag, 08.00 - 12.00.

I priset ingår fika

Kursavgiften: 995 SEK exkl. moms per deltagare

Schema 2017: 16 febr, 11 maj, 16 nov