Vi välkomnar Vitvaruproffsen i sthlm/mälardalen AB som ny kund

Vitvaruproffsen i sthlm/mälardalen installerar vitvaror i nyproduktions lägenheter mm

De kommer i huvudsak att använda sig av RemoteX för att ha bättre kontroll på sina jobb ute hos kund. En viktig del är att arbeta med checklistor som fylls i efter varje installation samt efter avslutat projekt. För att bekräfta avslutade jobb kommer de även använda sg av digitala signaturer.