Årets utbildningsdatum är satta

Nu har vi spikat datum och tider för årets utbildningar i RemoteX plattformen. Vi har som vanligt två olika sorters utbildningar, en i handhavande av mobil-klienten och en i handhavande av PC-klienten. 

Utbildning Remotex PC-klient:
26 jan, 23 febr, 23 mars, 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 aug, 21 sept, 26 okt, 23 nov, 14 dec.

Utbildning Remotex mobil-klient:
16 febr, 11 maj, 16 nov.

Läs mer om de olika utbildningarna här eller titta på utbildningstillfällen i vår kalender.