Programuppdatering december (bulk)

Uppdateringen påbörjas fredagen den 30:e oktober och samtliga installationer kommer att vara uppdaterade måndagen den 2:a januari. Versionsnumret är 5.3.5519.745 och uppdateringen innehåller ett antal förändringar och förbättringar. Här presenteras de viktigaste av dem:

Förbättringar

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar
  • Kortare svarstider när man söker fram objekt
  • Kortare svarstider i kundportalens objektinloggning
  • Prestandaförbättringar i Visma Connect
  • Stabilitetsförbättringar på serversidan (vid exempelvis synkronisering)
 • Inmatningsfält i webbapplikationerna
  • Förbättrad kontroll av ogiltiga tecken
  • Inmatningsfält i "registerunderhåll" är nu begränsade till det antal tecken som får skrivas in
  • Det är nu tydligare vilka fält som är tvingande vid skapande av användare
 • Gränssnittet för "registerunderhåll" är bättre anpassat för mobiltelefoner och surfplattor.

Buggfixar

 • Problem med att startsidan ibland inte visade några applikationer är löst
 • Inga felaktiga rubriker för ja/nej-fält i registerunderhåll
 • inga felaktiga avrundningar i "rabattavtal"
 • Windowsklienten kunde i enstaka fall krascha vid synkronisering
 • Windowsklienten kraschar inte längre vid hantering av standardutförare
 • Artikeltyp i registerunderhåll visas inte längre på engelska
 • Fel vid registrering av flera artikelrader i mobilklienten är löst

Kontakta RemoteX för mer information