Vi välkomnar Låsab Lås- & Larmservice AB som ny kund till RemoteX.

Låsab Lås- & Larmservice AB är specialister inom larm, låssystem, passersystem, kameraövervakning/CCTV, dörrstängare mm. Låsab är sedan 1978 Gällivares ledande säkerhetsföretag och vänder sig till både privatkunder och företagskunder. 

Låsab kommer i huvudsak att använda sig av RemoteX för att smidigare boka serviceärenden, arbeta med checklistor samt arbeta integrerat mot Vismas ekonomisystem.

http://www.lasab.se