ADB Fastighetsservice i Stockholm AB blir ny kund till RemoteX

ADB Fastighetsservice arbetar med fastighetsförvaltning inom både den tekniska och ekonomiska sidan. Fokus ligger på att leverera en totallösning för sina kunder där alla tjänster inom förvaltning skall ingå. ADB har bred kompetens inom företaget, bl.a. snickare, vvs-montörer, fastighetstekniker, vvs igenjör, styr- och regler tekniker.

ADB kommer bl.a. arbeta med checklistor och planerade åtgärder för ronderingar. ADB fastighetsservice ser även stor nytta i att arbeta med ärendetyper för att enkelt ta ut statistik för bättre uppföljning.

http://www.adbfastighetsservice.se/