Ny kund! Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB

Fläkt Teknik Entreprenad AB är specialister inom luftteknik och utför installation, service och reparationer av luftanläggningar med Värmland som basområde. Sedan 1990 har de arbetat mot kommuner, fastighetsbolag och byggentreprenörer.

Fläktteknik fokuserar bl.a. på att vara lättillgängliga och ha korta beslutsvägar. Det är en av anledningarna till att man har valt att arbeta med RemoteX. Man vill ytterligare höja kvaliteten på sina arbetsprocesser samt få lite bättre översikt och kontroll på sina uppdrag. 

Vi ser fram emot fortsatt samarbete och framtida möjligheter med Fläkt Teknik.

http://flaktteknik.se/