BK Fastighetsservice blir ny RemoteX kund

BK Fastighetsservice är ett service- och installationsföretag som varit verksamma i Stockholm sedan 1969. Företaget arbetar med VVS/Gas-service, VVS-entreprenad samt fastighetsdrift med daglig drift och underhåll, reparationer och jourtjänst.
 
BK Fastighetsservice använder RemoteX systemet för att underlätta arbetet med ronderingar samt spara tid och administration vid fakturering. De använder sig av RemoteX standardintegration Visma connect för automatisk överföring av kunder, artiklar, fakturainformation etc.
 
http://www.bkfastighetsservice.se/