"En stor vinst med att arbeta med Remotex är historiken som automatiskt sparas i systemet. När en hyresgäst kontaktar oss är det enkelt att få upp all relevant information vilket förenklar arbetet och bidrar till att öka kvaliteten i vår service gentemot våra kunder"
 

— Ann-Marie Lund Vice VD
Byggnadsfirman Lund

byggnadsfirman Lund.png
 
 
 

"Genom att arbeta med RemoteX sparar vi tid på administrativt arbete. Vi har stöd i hela processen från kundtjänst till fakturering och uppföljning, samtidigt som vi har ökat transparensen för våra kunder och beställare."
 

— Mikael Dimadis, affärsområdeschef
Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Matsson
 
 
 

"Genom RemoteX har vi drastiskt minskat vår pappershantering och fått bättre kontroll av alla projekt."
 

— Servicechef Primär teknik AB

Primär teknik AB
 
 

"RemoteX kändes som det mest kompletta arbetsorder-systemet för oss eftersom det ger en total överblick inklusive kostnadsbild. Varje arbetad timme kan nu följas upp och inget kan hamna mellan stolarna. Den kollen hade vi inte innan vi började använda RemoteX eftersom vi saknade ett system som knöt ihop projekten. Systemet har lett till att vi bantat bort 1,5 tjänst."
 

— Kornelia Juhas, vd och ägare
Junnifast-koncernen

Junnifast