Registrera arbetsorder på t.ex. pc-klient

REGISTRERA

I RemoteX registrerar du enkelt nya ärenden och arbetsorder eller lägger upp framtida återkommande arbeten. Planera in på tilltänkt resurs eller låt systemet välja rätt resurs utifrån de kompetenser som behövs.

Återrapportera t.ex. material, tid och kostnad

ÅTERRAPPORTERA

Snabb och enkel återrapportering från telefon, platta eller PC. Här kan utföraren lätt ta del av instruktioner, checklistor mm samt rapportera typ av fel, tid, material och omkostnader.

Attestera och fakturera underlag

FAKTURERA

Attestera och skapa fakturaunderlag av en eller flera registrerade kostnadsposter. Alla underlag skickas sedan vidare till ert ekonomiprogram för enklare och smidigare fakturering.

Analysera ärenden, personal och lönsamhet

ANALYSERA

Få en tydlig överblick över pågående ärenden, personal och lönsamhet. Använd de inbyggda rapporterna eller exportera ut er data för djupare analys och uppföljning. 

 
 

 

FUNKTIONER I SYSTEMET

RemoteX erbjuder en mångfald av funktioner som täcker behoven för de flesta servicebranscher och verksamheter, både stora och små. Nedan följer en lista över funktioner och viktiga begrepp som finns i systemet. För mer information kontakta oss.

 

ÄRENDE OCH ARBETSORDER

 • Ärende
 • Artiklar
 • Arbetsorder/serviceorder
 • Statusuppföljning
 • Förbrukningsposter & orderrader
 • Fritextsökning
 • Kontakter
 • Standardresurs
 • Fakturakunder
 • Objekt
 • Objektsgrupper
 • Komponenter
 • Kundportal

ARBETE I FÄLT

 • Kundnotifikation
 • Karta
 • Bifoga filer
 • Fotografier och ritningar
 • GPS-koordinater
 • Driftinstruktioner
 • Logg
 • Historik
 • Streckkodsavläsning
 • Signatur
 • Personalliggare
 • Lager
 • Checklistor och planerat uppehåll

RESURSER & ADMINISTRATION

 • Arbetsorderpool
 • Arbetslag
 • Anpassa vyer, fält och rutiner
 • Tidskrav
 • Kompetenser
 • Tidplanering/bokning
 • Frånvarohantering
 • Resursplanering
 • Partner connect
 • Rollbaserade vyer
 • Behörighets-administration
 • Planerade åtgärder

 

 

INTEGRATIONER & KOMPABILITET

 • Import av grunddata
 • Connect-to-X
 • Visma Administration 1000 & 2000
 • Fortnox
 • Plug-ins
 • Inköp/EFH/IFH 
 • Multi site
 • Språkstöd
 • Öppet API (enkel integrering med andra system)

FAKTURAUNDERLAG

 • Attestering och fakturaunderlag
 • Slutkundsattest
 • Avtal
 • Offerter
 • Rabattavtal och prislistor
 • Underentreprenörsportal
 • Partner connect

ANALYSER OCH RAPPORTER

 • Analys och rapporter
 • Tidrapportering
 • Kostnadsuppföljning
 • Verksamhetsuppföljning
 • Excel-export
 • Journaler och historik