Mark & anläggning

MARK & ANLÄGGNING

RemoteX har sina största kunder inom segmentet mark & anläggning. Här finns kommuner där mark och anläggning ingår som ett av flera verksamhetsområden samt också renodlade mark och anläggningsföretag, t.ex. Svensk Markservice, Leksands kommun och Junnifast. Merparten av dessa utnyttjar planeringsfunktioner i RemoteX som säkerställer att återkommande åtaganden automatiskt blir till arbetsordrar som skickas ut till rätt utförare.

Fastighet & bostad

FASTIGHET & BOSTAD

RemoteX har under 15 år byggt upp en omfattande kompetens inom dessa branscher. Vi har ett stort antal kommunala bostadsbolag som t.ex. Örebrobostäder, Uppsalahem, Hyresbostäder Norrköping mfl. Förutom dessa arbetar vi med ett antal stora och små bolag som hanterar teknisk förvaltning, skötsel mm till andra fastighetsägare. Bland dessa finns Bravida, Driftia och FF Fastighetsservice.

TEKNISK FÖRVALTNING

RemoteX har kunder inom segmentet teknisk förvaltning som har stora krav på sig och därför ställer stora krav på det system som hanterar deras samtliga intäkter. Här är viktigt att från en dygnet runt bemannad help desk alltid kunna skicka rätt tekniker till kund i enlighet med för den kunden överenskommet avtal. Här finns kunder som Bravida TSM  och Schneider Electric.

Maskin

MASKIN

I denna bransch har vi ett stort antal kunder som arbetar med service av allt från hissar, rulltrappor, pistmaskiner och truckar till  restaurang- utrustning och kaffemaskiner. Här finns kunder som Olema, Martin & Servera och Winn Marketing. Uppskattade funktioner för dessa kunder är tex vår kundportal där "våra kunders kunder" kan logga in i RemoteX och i realtid se status på de beställda uppdragen, samt lägga nya order.

 
El-vvs & byggservice

EL- VVS & BYGGSERVICE

Allt från kunder med hundratals användare ned till mindre kunder med 5-10 anställda ryms inom segmentet El- VVS- och Byggservice. Ett lättanvänt system som spar tid åt teknikern och smidigt hanterar inköp av material i fält som sedan samlas med nedlagd tid. Fördefinierade myndighetsrapporter kan skrivas ut direkt till kund efter utförd kontroll. Här stöttar vi Telgra El, Gnosjö Rör och Enebo Mark & Bygg.

Kommuner

KOMMUNER

Inom segmentet kommuner har vi ett stort antal kunder som har en mix av verksamheter under samma tak. RemoteX standardsystem kan lätt anpassas och konfigureras till olika verksamhetsområden. Här finner vi kunderna Gagnef kommun, Leksands kommun och Säter kommun.
Ordning och reda samt tydlig statistik och uppföljning är viktigt för våra kommunala kunder.

Teknisk förvaltning

ENERGI

Inom segmentet energi och nät har vi ett stort antal kunder som arbetar med service av elnät, fjärrvärme, bredband och el samt vatten och avlopp. Här finns företag som ex. Oxelö Energi, Öckerö Nät och Karlsborgs energi.
Merparten av våra kunder utnyttjar det faktum att alla stora grossister är anslutna till RemoteX vilket gör att beställning och hantering av material är helt automatisierat.

lås larm & portar

LÅS, LARM OCH PORTAR

I denna bransch har vi kunder som arbetar med service av lås, larm och portar. Här finns kunder som Portex och Södermalms Lås. Checklistor och planerade åtgärder är funktioner som är viktiga för dessa företag för att säkerställa all uppdrag fullföljs löpande. Här ser vi ofta att man nyttjar möjlighet till ökade intäkt, genom funktion för att offerera tjänst utom avtal och möjlighet att få kundens medgivande omgående.